Terrain Vague Film                                                           english

Wasteland (2001) 

Fragment

Flyer

 

 

 

 

 45 min.

Het dubbelportret Wasteland - De Berg en De kuil brengt twee door de mens geschonden plekken samen: de afvalberg van een voormalige steenkoolmijn in de Borinage, en de groeve van een bruinkoolmijn in de regio Keulen-Aken. In De Berg kijken we rond bij de vervallen mijn La Marcasse in Wallonië. Sinds de teloorgang van de steenkoolindustrie rond het midden van de 20ste eeuw is de tijd hier stil blijven staan.In De Kuil komen we terecht bij Tagebau Hambach in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. In schril contrast met La Marcasse draait de arbeid hier nog op volle toeren.Oeroude aardlagen worden blootgelegd. Bossen, landerijen, dorpen, al het bestaande moet wijken voor de voortschrijdende kuil. Een film over de ongerijmdheid van het bestaan en de vergankelijkheid der dingen.