Terrain Vague Film                                                           english

Triptiek - beelden van een koninkrijk (2011) 

Fragment   Flyer

 

 

 

 

 

 

60 min.

In de vorm van een drieluik worden drie plekken in drie verschillende regio’s van Nederland met elkaar in verband gebracht. Het gaat om recent ontworpen en bebouwde omgevingen die in hun verschijningsvorm en door de wijze waarop ze worden gebruikt het streven van mensen in de hedendaagse cultuur zichtbaar maken. De drie gekozen plekken omvatten het bekende spectrum van wonen, werken, ontspannen. Elke plek heeft een extreem, monomaan karakter door een eenzijdige gerichtheid op een van deze specifieke activiteiten. Hierdoor komt een vorm van absurditeit en een keerzijde van dit streven scherp naar voren. Triptiek is een puur visuele, beeldende film met drie plekken als intrigerende hoofdpersonen.