Terrain Vague Film                                                           english

Edith Stein, Echt en de Waarheid (2007)

Frederieke Jochums

 Edith Stein

 In 1998 werd Edith Stein door de paus heilig verklaard. Zij was een beroemd Duits filosofe van Joodse afkomst die zich tot het katholicisme bekeerde. Zij leefde als non in het Karmel-klooster te Echt, waarvandaan zij in de oorlog door de Duitsers werd gedeporteerd om te worden vergast. De film is een onderzoek naar de controverse rond de heilgverklaring. Waarom duurt het religieuze debat over Edith Stein voort tot op de dag van vandaagen zijn de opvattingen over haar leven en dood zo divers.